FAQs Complain Problems

समाचारः-

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक सहायक पदको लिखित परिक्षा हुने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण दर्ता गर्ने बारेको सूचना।

दस्तावेज: 

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ती म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना...........

सूचि दर्ता गर्ने बारे सूचना ।