सूचना तथा समाचार

मिति २०७४÷साल कार्तिक १५ गते बुधबारका दिन यस लामिडाँडा कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री लिलानाथ निरौला ज्यूको अध्यक्षतामा तपशिलको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक वसि तपसिलका प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णयहरु

मिति २०७४÷साल कार्तिक १५ गते बुधबारका दिन यस लामिडाँडा कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री लिलानाथ निरौला ज्यूको अध्यक्षतामा तपशिलको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक वसि तपसिलका प्रस्तावहरु माथि छलफल गरी निर्णयहरु

Pages